Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad aruthrol i’r gwaith o ddiogelu amgylchedd y môr ym Mae Ceredigion. Beth am ichi ymuno â’r tîm a chymryd rhan mewn pethau fel casglu data pwysig am ddolffiniaid, clirio sbwriel oddi ar draethau a chodi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd ein hamgylchedd lleol?

Gwylio Dolffiniaid
I’r rhai hynny ohonoch sydd ag awr neu ddwy i’w sbario bob wythnos dros yr haf, ac sy’n frwdfrydig i weld dolffiniaid yn eu cynefin yn rheolaidd, beth am roi cynnig ar eu gwylio nhw gyda ni? Byddwch yn rhan o dîm gweithgar sy’n ymchwilio i’r berthynas rhwng y dolffiniaid trwynbwl a’r cychod sy’n mynd a dod yn y Bae, er mwyn ein helpu i benderfynu’n ddoeth sut i reoli gweithgareddau hamdden. Fe gewch chi’r holl hyfforddiant angenrheidiol a bydd rhywun bob amser ar gael i’ch helpu gyda’r gwaith.
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddog Ardal Forol Warchodedig Bae Ceredigion, Melanie Heath, drwy e-bostio melanie.heath2@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 561074.

Mabwysiadu Traeth
Hoffech chi wneud mwy i ddiogelu harddwch eich arfordir lleol?

Gallwn helpu pobl yn y gymuned sydd am gymryd rhan mewn gweithgareddau cadwraeth a sicrhau fod pawb yn ddiogel ac yn cael hwyl wrth fireinio a gwella eu harfordir lleol. Os hoffech chi gael help i drefnu sesiwn codi sbwriel ar eich traeth lleol chi, cysylltwch â ni da chi; gallwn wneud yr holl asesiadau risg ar eich rhan, a darparu’r holl gyfarpar angenrheidiol.
Anfonwch e-bost at Swyddog Ardal Forol Warchodedig Bae Ceredigion, Melanie Heath, melanie.heath2@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 561074.