Prosiectau Ymchwil

Mae ymchwil a monitro yn aml yn eiriau sydd yn cael eu defnyddio yn gyfnewidiol ac felly ceir ychydig o orgyffwrdd, ond mae gan bob un rhan hanfodol i’w chwarae wrth reoli Ardal Gadwraeth Arbennig.

Mae monitro yn cynnwys astudiaeth tymor hir o amrywiol agweddau o’r Ardal Gadwraeth Arbennig gyda’r bwriad o weld newidiadau dros amser. Mae’r Cyfarwyddyd Cynefinoedd yn gofyn i’r llywodraeth roi adroddiad i Ewrop bob chwe blynedd ar a yw’r Ardal Gadwraeth Arbennig yn cwrdd ag amcanion y nodweddion y safle (poblogaeth y dolffiniaid neu faint ac ansawdd y rîff er enghraifft), ni allai hyn fod yn fwy na dyfalu.

 Mae ymchwil (yn y cyd-destun hwn) yn cyfeirio at yr astudiaethau hynny a anelir tuag at wella ein gwybodaeth o’r amgylchedd naturiol (gan gynnwys rhyngweithio gyda phobl) sydd á diweddbwynt fel arfer pan wneir casgliadau. Drwy astudio sut mae cychod a dolffiniaid yn rhyngweithio , gwelwyd fod dolffiniaid yn llai tebygol i ddianc i ffwrdd o’u hoff lefydd bwydo pan fydd cychod yn dilyn y cod ymddygiad. Ymchwil yw’r agwedd hon o’r prosiect yn hytrach na monitro ac mae’n dweud wrthym sut mae’r cod yn anfon allan y negeseuon cywir.

Mae Cyngor Cefngwlad Cymru yn gyfrifol am drwyddedu ymchwil o fewn Ardal Gadwraeth Arbennig. Mae hyn yn caniatáu difrod posibl i’r safle gael ei gyfyngu gan fuddiannau gwybodaeth a gafwyd.