Cyhoeddiadau

Bae Ceredigion: Ardal Cadwraeth Arbennig

Rheoli’r Ardal Gadwraeth Arbennig:
Mae Dogfen ddiwygiedig Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion.
Cyngor Rheoliad 33 Bae Ceredigion (Chwefror 2009)
Cadroddiad ar raglen Addysg a Dehongli Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion 2005-06.

Cylchlythyr AGA - Tir a Mor:
Rhif 1: Haf 1998 -Grwpiau Pwnc Ardal Gadwraeth Arbennig / Natura 2000.
Rhif 2: Gaeaf 1998 – Diben Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion / Pysgodfeydd.
Rhif 3: Gwanwyn 1999 – Hamdden a Thwristiaeth.
Rhif 4: Haf 1999 – Llygredd.
Rhif 5: Gaeaf 1999/2000 – Crynodeb o Gynllun Rheoli drafft yr Ardal Gadwraeth Arbennig.
Rhif 6: Gwanwyn 2001 (PDF).
Rhif 7: Gwanwyn 2003 (PDF).
Rhif 8: Gaeaf 2004 .
Rhif 9: Gwanwyn 2005.
Rhif 10: Gwanwyn 2007 – Crynodeb o Gynllun Rheoli drafft yr Ardal Gadwraeth.
Rhif 11: 2008.
Rhif 12: 2009.

Cychod a Bywyd Gwyllt
Cod Morol Ceredigion.
Panel Cod Morol 2010.

Adroddiad Ymchwil:
Atlas of the Marine Mammals of Wales
Connectivity of Bottlenose Dolphins in Wales

Gwylio’r Dolffiniaid:
Defnydd o safle morfilaidd & thraffig cychod yng Ngheinewydd, ar Arfordir Treftadaeth Forol Ceredigion, 1994-99 (Saesneg yn unig).
Defnydd o safle morfilaidd & thraffig cychod yng Ngheinewydd, ar Arfordir Treftadaeth Forol Ceredigion, 2000 (Saesneg yn unig).
Dolffiniaid trwynbwl & thraffig cychod ar Arfordir Treftadaeth Forol Ceredigion, 2002 & 2003 (Saesneg yn unig).
Dolffiniaid trwynbwl & thraffig cychod ar Arfordir Ceredigion, 2004 & 2005 (Saesneg yn unig).
Dolffiniaid trwynbwl & thraffig cychod ar Arfordir Ceredigion, 2006 & 2007 (Saesneg yn unig).
Dolffiniaid trwynbwl & thraffig cychod ar Arfordir Ceredigion, 2008 & 2009 (Saesneg yn unig).
Dolffiniaid trwynbwl & thraffig cychod ar Arfordir Ceredigion, 2010 -2012 (Saesneg yn unig).
Cylchlythyr Gwylio’r Dolffiniaid 2004.
Cylchlythyr Gwylio’r Dolffiniaid 2005.
Cylchlythyr Gwylio’r Dolffiniaid 2006.
Cylchlythyr Gwylio’r Dolffiniaid 2008.
Cylchlythyr Gwylio’r Dolffiniaid 2009.
Cylchlythyr Gwylio’r Dolffiniaid 2010.

Related publications by the Ceredigion Biodiversity Partnership:
Bottlenose Dolphin Action plan.

Volunteering with Dolphin Watch:
Dolphin Watch Information Sheet.

Reporting and strandings:
Marine Environmental Monitoring leaflet (strandings).

Ymchwil Eraill:
Atlas of the marine mammals of Wales 2009 (Saesneg yn unig).
Connectivity of bottlenose dolphins in Wales: interim report 2008 (Saesneg yn unig).
Bottlenose dolphins in Cardigan Bay: monitoring 2005-7 (Saesneg yn unig).

Cofnodion y Grŵp Cyswllt:
Tachwedd 2000.
Mai 2001
Tachwedd 2001
Mai 2002
Chwefror 2003
Mai 2003
Hydref 2003
Mai 2004
Medi 2006
Rhagfyr 2008