Dweud eich dweud

Hoffech chi weld trafodaeth am unrhyw bynciau llosg?

Ydych chi wedi gweld rhywbeth diddorol ym Mae Ceredigion?

Hoffech chi adrodd eich bod wedi gweld anifail gwyllt?

 

Er mwyn rheoli Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion yn dda mae angen cyfraniad y bobl hynny sy’n adnabod yr ardal ac yn ei thrysori: p’un ai os ydych yn byw ar y glannau neu’n hiraethu amdanynt; os ydych yn ennill bywoliaeth o’r dyfroedd neu’n gwerthfawrogi’r bywyd gwyllt, hoffem glywed gennych.

Bellach mae modd i chi yrru sylwadau’n uniongyrchol drwy’r wefan. Rhowch eich enw, eich cyfeiriad e-bost a’ch sylwadau yn y blychau isod, yna cliciwch Cyflwyno. Defnyddiwch y dudalen hon ar gyfer unrhyw sylwadau cyffredinol ond am drafodaethau mwy penodol mae nifer o’r erthyglau newyddion a thudalennau eraill y wefan yn cynnwys blwch sylwadau. Mae anawsterau technolegol yn golygu mai dim ond ar y tudalennau Saesneg yr ydym yn gallu cynnal edafedd trafod hyn o bryd (ond peidiwch ag oedi rhoi sylwadau yn Gymraeg). Rhowch glic yma i fynd i’r safle Saesneg.

Ffordd arall o ddweud eich dweud yw ymuno â Grŵp Cyswllt Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion. Mae’r grŵp yn cwrdd o leiaf unwaith y flwyddyn; mae’r cyfarfodydd yn agored i bawb, a bydd swyddogion o’r awdurdodau sy’n rheoli’r safle yn bresennol.  Bwriedir rhoi digon o amser i holi cwestiynau a chynnal trafodaeth.  Melanie Heath, Swyddog yr Ardal Cadwraeth Arbennig, sy’n trefnu’r cyfarfodydd, rhowch wybod iddo os credwch fod angen i’r grŵp drafod rhywbeth penodol.

Cysylltwch â Melanie ar melanie.heath2@ceredigion.gov.uk neu galwch 01545 561074.