Ogofeydd Môr

Ni wyddys faint o ogofeydd môr sydd o fewn yr Ardal Gadwraeth Arbennig. Serch hynny, gan fod clogwyni’r Ardal yn bennaf ar ffurf llechi Ordofigaidd dyrchafedig, cerrig glai, cerrig tywod a cherrig llaid sy’n dueddol o fod yn haenau strata meddalach o waddod sydd wedi’u rhyngosod rhwng rhai caletach, mae’n gyffredin bod ogofeydd môr yn ffurfio.

Felly, mae ogofeydd môr yn niferus ar y safle (yn goch ar y map isod).

Mae rhywogaethau anifeiliaid sy’n crawennu yn ymgartrefi ynddynt ac mae arolwg lleol hefyd wedi canfod presenoldeb yr algâu Naccaria wiggii a’r falwoden Otina ovata ynghyd â’r posibilrwydd bod y corryn ogofeydd Meta menardi yno hefyd. Clustnodir y rhain am resymau cadwraethol.

Hefyd, mae morloi yn defnyddio rhai o’r ogofeydd môr i fagu eu rhai bach.

Yn y map uchod, dangosir lleoliad mynegol yr ogofeydd môr o fewn yr Ardal Gadwraeth Arbennig yn goch (cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy o faint).Sandbanks shown in yellow. Click on map to enlarge.
Yn y map uchod, dangosir lleoliad mynegol yr ogofeydd môr o fewn yr Ardal Gadwraeth Arbennig yn goch (cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy o faint).