Gwyllt ar y môr

Defnyddwyr cychod: gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn!

Rydym yn ymwybodol iawn bod pobl wedi bod yn defnyddio cychod ym Mae Ceredigion ers cannoedd o flynyddoedd ac nad yw’r dolffiniaid na’r bywyd gwyllt arall wedi cael eu gyrru oddi yno. Felly pam y gofynnwyd i ddefnyddwyr cychod ddilyn côd ymddygiad yn ddiweddar? Mae’r prif reswm yn ymwneud â nifer cynyddol y cychod cyflym, hydrin iawn sydd bellach yn defnyddio’r ardal, sy’n gallu amharu ar fywyd gwyllt lleol a hyd yn oed achosi niwed os cânt eu gyrru mewn ffordd anghyfrifol.

Mae’r côd ymddygiad yn amlinellu canllawiau synhwyrol a fydd yn sicrhau, os cânt eu dilyn, eich diogelwch chi, ddefnyddwyr y cychod, gan leihau’r aflonyddwch i fywyd gwyllt gymaint ag y bo modd a sicrhau na thorrir cyfreithiau’r DU sydd yn ei ddiogelu.

We thank you for your co-operation!

Cliciwch yma i chwarae gêm Côd Ymddygiad Môr Ceredigion

MARINECALL: Mae Marinecall yn rhoi recordiadau o’r rhagolygon tywydd diweddaraf ar gyfer dyfroedd wrth y lan ym Môr Iwerddon cysylltwch â 09068 500 460.

‘Sea Check’ Offer Môr RNLI : Mae ‘Sea Check’ yn cynnig archwiliad rhad ac am ddim o offer diogelwch i berchnogion pleserfadau. Ffoniwch 0800 328 0600 i drefnu apwyntiad ‘Sea Check’.

Cynllun Diogelwch Cychod a Badau Gwyliwr y Glannau: Cyn hwylio, dylech hysbysu’ch cyswllt ar y lan o’ch amser dychwelyd. Os na fyddwch wedi dychwelyd mewn pryd, gellir hysbysu Gwyliwr y Glannau. Mae Gwyliwr y Glannau Aberdaugleddau yn gyfrifol am arfordir Ceredigion 01646 690909 Gellir cael copïau o’r llyfryn ‘Diogelwch ar y Môr’ gan Swyddfeydd Harbwr Ceredigion.

Cyrsiau Hyfforddiant RYA : Cysylltwch ag RYA am restr o Ysgolion Môr sy’n agosatoch chi
01703 627400.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog yr Ardal Gadwraeth Arbennig ar 01545 561074 neu anfonwch e-bost at melanie.heath2@ceredigion.gov.uk