Cod Morol Ceredigion

Defnyddwyr cychod: gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn!

Mae Bae Ceredigion o bwys rhyngwladol i’w fywyd mor, gan gynnwys y boblogaeth fwyaf o ddolffiniaid trwynbwl yn Europ.
Mae dolffinniaid yn ffynnu yma oherwydd ei fod yn cynnig popeth iddynt y mae ei angen arnynt I fyw ac I fagu eu rhai bach.

Cychod cyflym hawdd eu trin yw’r bygythaid mwyaf i’r anifeiliaid hyn. Pam? Oherwydd bod y swn o dan y mor, sy’n deillio o’u propelorau yn medru effeithio ar allu’r dolffiniaid I fordwyo, hela am fwyd a chyfathrebu.
Po gyflymaf fo’r cwch yn teithio, po fwyaf swnllyd ysyw a pho leiaf tebygol yw’r gwibiwro o weld dofiniaid o’i flaen.
Nid dim ond cychod modur sy’n amharu ar flwyd gwyllt. Bydd anifeiliaid yn dueddol o roi’r gorau i’r hyn y meant yn ei wneud a ffoi pan fydd cychod o unrhyw fath yn nesua, gan gynnwys caiacau a chychod hwylio.
Gallai amharu ar y anifeiliaid dro ar ol tro, yn enwedig mewn mannau bwydo pwysig ostwng eu tebygolrwydd o oroesi a gallai eu goefodi o’r ardal yn gyfangwbl.
Mae dolffiniaid benyw sydd a rhai bach yn enwedig o agored I niwed.
Mae canlyniadau ‘Gwylio Dolffiniaid’ yn dangos bod dilyn y codyn gostwyng faint o amharu sydd ar dolffiniaid trwynbwl.
Gwelsom bod doffiniaid yn fwy tebygol o nesau at gychod pan fyddai gwibwyr yn dilyn y Cod Morol Ceredigion.

Cliciwch yma i Cod Morol Ceredigion

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog yr Ardal Gadwraeth Arbennig ar 01545 561074 neu anfonwch e-bost at melanie.heath2@ceredigion.gov.uk