Codi Ymwybyddiaeth

Drwy roi gwybod i bobl am y problemau y gall rhai gweithgareddau hamdden eu hachosi i’r dolffiniaid trwynbwl sy’n byw yn y bae, yn enwedig cychod a phobl yn gwylio dolffiniaid, gellir mynd yn bell i leihau unrhyw effeithiau andwyol ar yr anifeiliaid. Yn hynny o beth, mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwybodaeth mewn harbyrau a mannau eraill lle caiff cychod eu lansio i’r dŵr a hefyd yn gweithio’n agos ag ysgolion lleol i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo parch a dealltwriaeth at yr anifeiliaid sy’n byw yn Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion.