Man Cychod Bae Ceredigion

Yn 2006, bu i Adain Arfordir a Chefn Gwlad y Cyngor Sir agor ardal arddangos gyffrous ar gyfer capteiniaid a defnyddwyr cychod ar lanfa Cei Newydd: sef Man Cychod Bae Ceredigion. Mae cyfoeth o arddangosfeydd diddorol ac arloesol ar gael yno, lle gall defnyddwyr cychod ddod i wybod mwy am fywyd gwyllt Bae Ceredigion a sut i wneud y gorau o’u profiad ar y môr. Mae gwybodaeth am y gwaith monitro, Gwylio Dolffiniaid, i’w gweld yno hefyd.

Mae camera annibynnol ar Graig yr Adar yn anfon delweddau byw i sgrin yn y Man Cychod – gallwch hyd yn oed reoli a symud y camera i gael gwell golwg. Fe welir morloi yn aml ac, os byddwch yn lwcus iawn, fe welwch ddolffiniaid hyd yn oed. Mae gorsaf wrando yno lle cewch glywed hanes Dixie’r Dolffin neu recordiadau o’r dolffiniaid lleol, a gallwch hefyd lywio llong a chwarae gêm y Cod Morol. Mae’r gêm hwyliog hon i blant ac oedolion yn gyfle i ddysgu beth i’w wneud pan fyddwch yn dod ar draws dolffiniaid, morloi a bywyd gwyllt arall ar y môr.

Mae’r Man Cychod ar agor ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol o 1 Mai tan 30 Medi, rhwng 11am a 5pm.