Ganolfan Ymwelwyr yr Ardal Forol Warchodedig

Fe ddewch chi o hyd i Ganolfan Ymwelwyr yr Ardal Forol Warchodedig ar wal yr harbwr yng Ngheinewydd. Yma gallwch ddefnyddio’r sbienddrych i geisio cael cip ar unrhyw anifeiliaid yn y bae. Fe gewch chi wybodaeth am y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd arbennig sydd i’w cael yma, ac mae yno gemau rhyngweithiol i’w mwynhau.
Ceir yma orsaf wrando lle gallwch glywed sŵn dolffiniaid Bae Ceredigion yn clecian ac yn chwibanu; neu gallwch wrando ar hanes Dixie’r Dolffin.
Gallwch sefyll y tu ôl i lyw llong a chwarae Gêm y Côd Morol. Mae’r gêm yn llawn hwyl i’r hen a’r ifanc, ac mae’n eich helpu i wybod beth i’w wneud os byddwch chi’n dod ar draws unrhyw ddolffiniaid, morloi neu anifeiliaid eraill ar y môr.
Mae’r Ganolfan ar agor bob penwythnos rhwng y Pasg a mis Hydref, ac yn ystod gwyliau’r haf.