Digwyddiadau a Gweithgareddau

Mae Warden Addysg Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau i’r teulu, gan gynnwys teithiau cerdded wedi’u tywys, saffaris glan môr a gweithgareddau crefft, a hynny o Fan Cychod Bae Ceredigion yng Nghei Newydd. Cynhelir y digwyddiadau drwy gydol y gwanwyn a’r haf i annog pobl i fwynhau bywyd gwyllt Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion mewn ffordd gyfrifol.

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r haf i ymwelwyr a theuluoedd lleol.

Bob dydd Sul am 10am drwy gydol mis Mai a mis Mehefin, cynhelir teithiau cerdded wedi’u tywys i Graig yr Adar. Taith hamddenol ar hyd yr Arfordir Treftadaeth yw hon, gan roi cyfle i ymwelwyr weld adar môr sy’n bridio, mamaliaid morol, a’r cyfoeth o fywyd gwyllt tirol sydd i’w weld o lwybr yr arfordir, yn enwedig blodau arfordirol y gwanwyn a phryfed.

Mae’r Saffaris Glan Môr yn gyfle i deuluoedd chwilota yn y pyllau a’r ceunentydd ac ar hyd glan y môr ar Draeth y Dolau. Mae’r ardal yn darparu nifer o wahanol gynefinoedd gwerthfawr ac mae’n lle deinamig i fyw, gan gynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Mae’r sesiynau hefyd yn gyfle i drafod materion fel y niwed y mae sbwriel yn ei wneud i’r amgylchedd morol, yn enwedig parhad plastigion a’u heffaith fawr ar fywyd gwyllt morol.

Cynhelir gweithdai crefft ‘Creadigaethau Morol’ drwy gydol gwyliau’r ysgol i gyfleu’r neges ‘Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu’ drwy greu creaduriaid morol fel slefren fôr o ddeunyddiau gwastraff.

O ddefnyddio sgrap i greu creaduriaid, mae’n atgyfnerthu’r neges y gall crwbanod môr a morfilod gamgymryd sbwriel am fwyd yn yr amgylchedd morol.