Ymweliadau Ysgolion

Mae’n bwysig cyfleu’r neges yn gynnar a daeth dros 800 o ddisgyblion o chwe ysgol gynradd leol, sef Ysgol Cei Newydd, Ysgol Bro Sion Cwilt, Ysgol Aberaeron, Ysgol Craig-Yr-Wylfa ac Ysgol Aberporth, i sesiynau yn y Man Cychod ac ar draethau lleol er mwyn dod i ddeall mwy am pam fod Bae Ceredigion yn lle mor arbennig.